4 dec. 2008

Bacalaoreat 2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a publicat pe site-ul modelele de subiecte pentru probele orale ale examenului naţional de Bacalaureat din 2009 Astfel, cei interesaţi pot găsi modele de subiecte la următoarele discipline: Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura
franceză, Limba şi literatura germană modernă, Limba şi literatura germană maternă, Limba şi literatura croată, Limba şi literatura italiană, Limba şi
literatură maghiară, Limba şi literatura română, Limba şi literatura slovacă - profil real şi uman, Limba şi literatura spaniolă, Limba şi literatura turcă
maternă pentru profilele teologic şi pedagogic, Limba şi literatura turcă modernă, Limba şi literatura bulgară pentru profilul uman, Limba şi literatură
sârbă - profil real şi uman, Limba şi literatura ucraineană, Limba rusă şi Limba rusă pentru minorităţi. Cu excepţia probei orale de Limba şi literatura
română
, în cazul căreia sunt disponibile patru variante, pentru celelalte discipline sunt prezentate câte un model de subiect, baremul de evaluare, precizări
şi explicaţii privind modalităţile de rezolvare în raport cu obiectivele de referinţă sau alte informaţii utile.Subiectele care se vor regăsi pe biletele
de examen din sesiunile anului 2009 vor fi realizate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, în perioada martie
- iunie 2009, pe baza unei proceduri speciale. Subiectele pot să conţină unul sau două texte literare sau non-literare, urmate de două sau trei cerinţe
specifice, cu un grad de complexitate care să permită tratarea integrală în 10-15 minute. Pentru probele scrise la examenul de Bacalaureat 2009 se păstrează
aceleaşi modele ca la examenul de Bacalaureat din 2008, disponibile pe Subiecte 2008 Pentru candidaţii care studiază după
programele vechi, valabile până în 2007, subiectele se găsesc pe site-ul Arhiva/2007